Door de corona hebben veel mensen minder geld uitgegeven. De sluiting van winkels en het schrappen van vakanties in het buitenland heeft geleid tot een groter spaargedrag. In 2020 is er aanzienlijk meer gespaard dan voorafgaande jaren.

Minder bestedingen in corona

Het kan ook te maken hebben met de onzekere toekomst. Bestedingen worden uitgesteld omdat men niet zeker is over de eigen financiële situatie. Het corona tijdperk is nog niet ten einde ondanks de vaccinaties. Vooral bepaalde bedrijfstakken worden snoeihard geraakt en dat heeft gevolgen voor de werkgelegenheid bij detailhandel, horeca en reiswereld.

Welke lening vorm?

Lenen in deze onzekere tijd vergt enige voorzichtigheid. Aan de andere kant moet de wasmachine vervangen worden als die het heeft begeven. Pluspunt is dat de rente op kredieten relatief laag is zeker als men de leningen met een vaste looptijd bekijkt. Voor andere kredietvormen zoals een doorlopend krediet of rood staan op de bankrekening voor een periode van drie maanden wordt de maximum rente betaald. Deze is voorlopig vastgesteld op 10 procent per jaar.

Vele factoren bepalen het kredietbedrag

Een maximale lening berekenen is niet eenvoudig omdat het van vele factoren afhangt. Niet alleen het inkomen is bepalend, maar ook de sociale omgeving en de vaste lasten van wonen en verzekeren. Ook worden andere verplichtingen meegenomen in de berekening van de leencapaciteit. Vanaf 2020 wordt ook een opslag toegepast voor de kosten van levensonderhoud. Deze opslag is per 2021 behoorlijk verhoogd en de verwachting is dat dit niet de laatste is.

Overkreditering voorkomen

De verplicht te hanteren rekennorm verlaagt de particuliere kredietcapaciteit. Vooral mensen met een inkomen minder dan modaal kunnen een aanzienlijk lager bedrag lenen. Kredietverstrekkers zijn verplicht om dezelfde normberekening te hanteren. Het doel is om overkreditering tegen te gaan. De strengere regels dienen om te voorkomen dat mensen te veel geld lenen en daardoor in financiële moeilijkheden geraken.

Mensen met een minimuminkomen kunnen door de opslagverhoging geen persoonlijke leningen meer afsluiten. De rekennorm geldt voor persoonlijke leningen met een vaste looptijd.

Dit is een gesponsord artikel.

Categorieën: z Alle artikelen

0 reacties

Geef een antwoord

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *